Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Olen tutvunud all oleva isikuandmete koosseisuga ja olen teadlik milliseid isikuandmeid toodete tellimuste täitmise ja nõustamisteenuse osutamise käigus kogutakse, kuidas isikuandmeid töödeldakse ning millistes olukordades isikuandmeid edastatakse ja neile juurdepääsu võimaldatakse.

Tean, et mul on õigus igal ajal nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ning andmete parandamist ja kustutamist. Samuti tean ka seda, et nõusoleku tagasivõtmisel ei ole sellele tagasiulatuvat jõudu. Antud nõusolek ei anna teenuseosutajale õigust mulle reklaam informatsiooni saata.

Teenuse osutamise käigus kogutavad (isiku)andmed on:

Toodete ostmise korral

1) ostu sooritaja nimi sh pangaülekande tegija andmed,
2) raamatupidamiseks olulised andmed nt mis tooteid osteti, mis summas jne

Kauba tarnimise korral kogutakse järgmisi andmeid:
1) ees- ja perekonnanimi
2) e-aadress
3) telefoni number
4) mida ja kuhu pakiautomaati kaup tellitakse

Kauba tarnimise osas teeme koostööd Itella Estonia OÜ (https://itella.ee/eraklient/eraklient-info-abi/lepingud-tingimused/itella-teenuste-uldtingimused-kehtiv-alates-01032021/) ja AS Eesti Post (Omniva) (https://www.omniva.ee/abi/andmevahetus).

Nõustamise korral

1) ees- ja perekonnanimi, 
2) nõustamise osutamisel vajadusel vanus, kaal-pikkus ja muud nõustamisel tähtsust omavad andmed (nt kui teenust osutatakse su alaealisele lapsele, siis lapse vanus ja andmed),
3) kontaktandmed,
4) muu informatsioon mis selgub nõustamise käigus,
5) raamatupidamuslikud andmed.

Isikuandmeid säilitatakse järgides kõiki isikuandmete töötlemise põhimõtteid ja hävitatakse (kustutatakse) esimesel võimalusel. Nõustamisel kogutuid andmeid säilitatakse 3-12 kuud pärast nõustamise lõpetamist. Google Drive loodud kaustasid säilitatakse mitte rohkem kui 3 kuud nende loomisest. Ülejäänud andmeid säilitatakse vastavalt õigusaktides kehtestatud korrale (nt raamatupidamiseks olulisi andmeid säilitatakse 7 aastat). Isikuandmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, v.a selleks seaduslikku õigust omavatele ametkondadele (nt politsei, kohtud, prokuratuur).

Isikuandmete töötlemise korral on andmesubjektil:
1) õigus tutvuda oma andmetega,
2) asjakohasel juhul õigus nõuda andmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist, andmete ülekandmist, samuti õigus esitada vastuväiteid,
3) õigus kaevata andmekaitseasutusele (https://www.aki.ee/et). 

Küpsised
 
Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab külastaja arvuti kõvakettale. Küpsised saadavad veebilehele teavet, mille alusel saab tunda ära külastaja arvuti seadeid ja eelistusi. Küpsiseid kasutatakse laialdaselt, et tagada veebilehtede tõhusam töö ja saada teavet külastajate eelistuste kohta, mis võimaldavad meil muuta veebilehe töö tõhusamaks ja pakkuda külastajale paremat veebilehe sirvimise kogemust. Kahjuks ei ole võimalik küljastajal kõpsiste kasutamisest keelduda, sest kodulehekülg ilma küpsisteta ei saa turvaliselt toimida.  

On kahte tüüpi küpsiseid. Püsiküpsised (ingl permanent cookie) salvestavad külastaja arvuti kõvakettale teatud ajaks infot. Neid küpsiseid kasutame külastaja teavitamiseks muudatustest, mis on veebilehel tehtud pärast tema viimast külastust. Seansiküpsised (ingl session cookie) salvestatakse külastaja arvutisse ajutiselt, veebilehe kasutamise ajaks.

Küpsised annavad meile ka kasutajastatistikat, mis võimaldab meil mõõta ja hinnata veebilehe toimivust. Saadud teavet kasutame veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamiseks.

Et sa saaksid meie kodulehekülge kasutada, pead olema lubanud seansiküpsised. Need võimaldavad sul teha oste, kuid kustuvad kohe pärast veebilehitseja sulgemist

Statistikaküpsised annavad informatsiooni külastaja veebilehe kasutamise kohta. Selle kaudu on võimalik näha kui palju inimesi teatud ajavahemikul lehte külastab, mida kodulehel klikitakse ja kuidas lehtedel liigutakse. Statistikaküpsised annavad meile infot, mille põhjal parendada kliendikogemust.

Kasutame järgnevate kolmandate isikute (Google Analytics) küpsiseid. 

SESSION_ID ehk sessiooniküpsis- seda kasutatakse veebilehe sisu korrektseks kuvamiseks. 
JSESSIONID ehk sessiooniküpsis- seda kasutatakse veebilehe sisu korrektseks kuvamiseks.

Google.analytics.js
_ga Kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab. Aegumise tähtaeg 2 aastat
_gid Kasutatakse statistiliste andmete genereerimiseks selle kohta, kuidas külastaja veebisaiti kasutab. Aegumise tähtaeg 24 tundi
_utmb Kasutatakse uute seansside/külastuste tuvastamiseks. Küpsis luuakse, kui JavaScripti teek käivitub ja olemasolevaid __utmb küpsiseid pole. Küpsist uuendatakse iga kord, kui andmed Google Analyticsile saadetakse. Aegumise tähtaeg 30 minutit ülesseadmisest/uuendamisest
_utmc ehk sessiooniküpsis. Selle küpsise ülesanne on aru saada, kas külastaja on jätkuvalt vanal sessioonil või on avanud uue. Kasutatakse koos küpsisega urchin.js.

Kuidas keelata küpsiseid oma veebilehitsejas?
Kui soovid küpsiste kasutamise keelata, muuda oma veebilehitsejas selle kohta antud nõusolekuid. Selle kohta saad lähemalt lugeda veebiaadressilt http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Küpsiste nõusoleku muutmine või tühistamine
Sul on võimalik igal ajal muuta, milliseid küpsiseid lubad meil kasutada. Lehe toimimiseks vajalikest küpsistest loobuda võimalik ei ole.

Lõppsätted
Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Teenuse osutaja andmed:
Härm OÜ
reg nr: 14079353 
kmk nr: EE101891286
juriidiline aadress: R. Tobiase 6 Tallinn 10147
e-aadess: info@haerm.ee 
tööaeg: E-R 9-17:00

Nõustamise teenust osutab Härm OÜ kaudu toitumis-, imetamis- ja kogemusnõustaja Küllike Põlma.

  • ©Haerm.ee | Kõik õigused kaitstud 2024
  • Kodulehekülje sisu ei ole lubatud avalikustada, levitada või kasutada mistahes muul viisil ja kohas ilma Härm OÜ kirjaliku loata. Avalikustamisel peab säilima viide info algallikale va juhul kui ei ole kokkulepitud teisiti. Veebilehe sisu võib printida vaid isiklikuks kasutamiseks.